Jage hjortevilt med elghund

Når en bruker elghund til jakt så er den svarte elghunden det en vil kalle for en typisk «bandhund» eller en «ledhund». Det vil si at elghunden føres i bånd av dens fører uten at den blir sluppet løs, hunden skal da finne viltet ved å gjøre noe som kalles for «å ta vær». Ta vær betyr det å fange opp «vitringen» som det bestemte dyret utgir ved dens pusting og dens vanlige bevegelser.

I jakt så er det den sorte elghunden som er det en vil kalle en typisk bandhund, hunden føres altså i band av eieren uten å bli sluppet løs. Hunden skal klare å fange opp vitring på langt hold ifra aktuelle vilt, deretter er det hundens oppgave å lede føreren mot viltet.

En kan også benytte ledhundjakt ved hjorteviltjakt ved bruk av elghund, det er en mer krevende jaktform som krever nær kontakt mellom føreren og hunden og også krav fra føreren sin side at den kan lese hunden utrolig godt. Hunden skal være fullstendig taus under jakta, og en er fullstendig avhengig av den fullstendige stillheten. Hunden må kunne oppføre seg riktig og føreren da lese hundens tegn godt, i tillegg være utrolig god til å kunne lese både vær og vind og dermed klare å komme seg innpå dyret uten at den merker at det er fare.