Jakte småvilt med elghund

Elghund går under fellesbegrepet jakthund, det begrepet brukes om brukshunder som først og fremst er avlet opp til å jakte på vilt, enten sammen med en eller med flere jegere. Her kommer da blant annet elghund inn i bildet.

Småvilthunder kan også være kjent som såkalte «drivende hunder» eller «kortjagere» også, de hundene som blir kalt for småvilthunder er de som er avlet først og fremst for jakt på småvilt, selv om noen av hunderasene også kan i noe grad bli benyttet til storvilt jakt. De dyrene som går under beskrivelsen «småvilt» er blant annet ekorn, hare, rødrev, bever, grevling og mår.

Dersom en skal jakte på småvilt som kan søke tilflukt i huler eller lignende steder så brukes gjerne «drivende hihunder».

Dersom en vil ta med seg elghunden sin å prøve seg på elgjakt så er det mulig å få kurs i nettopp dette, både for deg som jeger og også kurs for hunden som skal være med. Det er utrolig viktig for hunder å være godt opplært før en setter ut på jakt for første gang, det kan også være mye enklere for en hund å lære seg hvordan den skal oppføre seg under jakten dersom den får se en annen ferdig opplært hund gjøre det riktige først. De aller fleste slike kurs inneholder da både en praktisk og en teori del, samtidig får en veiledning fra erfarne jegere som alltid er et pluss om dette er noe helt nytt både for deg og din elghund.